صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۹۹

جُز این‌که داد سَرِ خویش را به باد، حباب

چه طَرْف بَست، نَدانم، زِ پوچ‌گویی‌ها؟