صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۷۶

از بال و پر غبار تمنا فشانده‌ایم

بر شاخ گل گران نبود آشیان ما