صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۷۰

چَشمِ ما، چون زاهِدان، بَر میوه‌ی فِردوس، نیست

تشنه‌ی بویی از آن سیبِ زنخدانیم، ما