صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۶۱

چون حباب از یکدلان باده نابیم ما

از هواداران پابرجای این آبیم ما