صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۹

یارب، که دعا کرد که چون قافلهٔ موج

آسایش منزل نبود در سفر ما