صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۹۰

ز گریه ابر سیه می‌شود سفید آخر

بس است اشک ندامت سیاهکاران را