صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۴

چنان ز تنگی این بوستان در آزارم

که صبح عید بود روی گلفروش مرا