صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۷

مانند لاله، سوخته نانی است روزیم

آن هم فلک به خون جگر می‌دهد مرا