سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۲۳

در طالع من نیست که نزدیک تو باشم

می‌گویمت از دور دعا گر برسانند