سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۸

هر که گوید کلاغ چون بازست

نشنوندش که دیده‌ها بازست