مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۴۵

بازآمدم اینک که زنم آتش نیز

در توبه و در گناه و زهد و پرهیز

آورده‌ام آتشی که می‌فرماید

کای هرچه به جز خداست از جا برخیز