مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸۲

در مغز فلک چو عشق تو جا گیرد

تا عرش همه فتنه و غوغا گیرد

چون روح شود جهان نه بالا و نه زیر

چون عشق تو روح را ز بالا گیرد