مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۳

اندر سر ما همت کاری دگر است

معشوقهٔ خوب ما نگاری دگر است

والله که بعشق نیز قانع نشویم

ما را پس از این خزان بهاری دگر است