مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۳

آن روح که بسته بود در نقش صفات

از پرتو مصطفی درآمد بر ذات

واندم که روان گشت ز شادی میگفت

شادی روان مصطفی را صلوات