اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۳

دم با تو زنم، که یار دیرینه تویی

کم با تو زنم، که یار دیرینه تویی

در عیش قدیم، ار قدمی خواهم زد

هم با تو زنم، که یار دیرینه تویی