اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۱

یارا، گر از آن شربت شافی داری

یاری دو سه هوشمند کافی داری

مادر قرقیم بر لب آب روان

برخیز و بیا گر دل صافی داری