اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۰

دل کیست؟ که او طلب کند یاری تو

یا تن ندهد به محنت و خواری تو؟

پرسیده‌ای احوال دلم دوش وزان

جان می‌آید به عذر دلداری تو