اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۹

ای خرمن ماه خوشه‌چین رخ تو

خوبی همه در زیر نگین رخ تو

خورشید، که پای بر سر چرخ نهاد

بوسید هزار پی زمین رخ تو