اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۴

نی از تو گذر به هیچ حالی ممکن

نی از تو به عمرها وصالی ممکن

دیدار تو ممکنست و وصل تو محال

انصاف که اینست محالی ممکن