اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۰

ای قاعدهٔ تو مشک در مو بستن

پای دل ما به بند گیسو بستن

زر خواست و چو زر ندیدن گرهی

در هم شدن و گره در ابرو بستن