اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۶

تا کی ستم سپهر جافی بینم؟

وین دور مخالف منافی بینم؟

برخیز و روان در لب صافی بنگر

تا سرو روان در لب صافی بینم