اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۰

در عالم کج نهاد پر پیچ و خمش

یک چیز طلب می‌کنم از بیش و کمش

یا معشوقی که وصل او باشد خاص

یا ممدوحی که عام باشد کرمش