اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۸

رفتم بر آن شمع چگل مست امروز

گفتم که: مرا با تو سری هست امروز

گفتم که: ز غصه کی رهد؟ دل گفتا:

حالی دلت از غصهٔ ما رست امروز