اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۶

یارب، جبروت پادشاهیت که دید؟

کنه کرم نامتناهیت که دید؟

هر چند که واصلان به بیداری و خواب

گفتند که: دیدیم، کماهیت که دید؟