اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹

گل بار دگر لاف صفا خواهد زد

در عهد رخت دم از وفا خواهد زد

رویت سر برگ گل ندارد، لیکن

زلف تو بنفشه را قفا خواهد زد