اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹

آن مه، که ز شعر زلف ذیلی دارد

همچون دل من شیفته خیلی دارد

گوید که: به کشتن تو دارم میلی

المنة لله که میلی دارد!