اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۲

شمع از دل سوزنده خبر خواهد داد

وین آتش اندرون به در خواهد داد

زین سان که زبان دراز کردست امشب

می‌بینم سر به باد بر خواهد داد