اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۶

با یار ز نیک و بد نمی‌باید گفت

هر شب بیتی دو صد نمی‌باید گفت

او عاشق و من عاشق و این مشکلتر

کم قصهٔ او و خود نمی‌باید گفت