اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵

دل بندهٔ بوی عنبر آمیز گلست

جان چاکر عارض دلاویز گلست

بلبل که هزار خار کن بندهٔ اوست

او نیز غلام خار سرتیز گلست