اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰

رنگی ز رخ چو لاله زارم بفرست

بویی ز دو زلف مشکبارم بفرست

چون دست نمی‌دهد که دستت بوسم

دستارچه‌ای به یاد گارم بفرست