اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹

در سینه ز دست دل جگر تابیهاست

در دیده ز تاب سینه بیخوابیهاست

ای دیده، بریز خون این دل، که مرا

دیریست که با او سر بی‌آبیهاست