رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۱۷

از تو خالی نگارخانهٔ جم

فرش دیبا فگنده بر بجکم