رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۷۳

پس شتابان آمد اینک پیرزن

روی یکسو، کاغه کرده خویشتن