رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۵۴

گرسنه روباه شد تا آن تبیر

چشم زی او برده، مانده خیر خیر