باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۵

من دل سوته را لایق ندونی

که در دیوان عشاقت بخونی

هزارون بارم از خونی ببو کم

ز تو زیرا که بحر بیکرونی