باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۹

شوم از شام یلدا تیره‌تر بی

درد دلم ز بودردا بتر بی

همه دردا رسن آخر بدرمون

درمان درد ما خود بی اثر بی