باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۵

سر راهت نشینم تا بیایی

در شادی به روی ما گشایی

شود روزی بروز مو نشینی

که تا وینی چه سخت بی‌وفائی