باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۴۰

هر آن دلبر که چشم مست دیره

هزاران دل چو ما پا بست دیره

میان عاشقان آن ماه سیما

چو شعر مو بلند و پست دیره