باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۷

دلا از دست تنهایی به جانم

ز آه و نالهٔ خود در فغانم

شبان تار از درد جدایی

کند فریاد مغز استخوانم