باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۹

الهی گردن گردون شود خرد

که فرزندان آدم را همه برد

یکی ناگه که زنده شد فلانی

همه گویند فلان ابن فلان مرد