باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱

شیرمردی بدم دلم چه دونست

اجل قصدم کره و شیر ژیونست

ز موشیر ژیان پرهیز می‌کرد

تنم وا مرگ جنگیدن ندونست