باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱

ببندم شال و می‌پوشم قدک را

بنازم گردش چرخ و فلک را

بگردم آب دریاها سراسر

بشویم هر دو دست بی نمک را