هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳

ای مستمعان را ز حدیث تو سرور

وی دیدهٔ صاحب نظران را ز تو نور

جز حرف و رخت گر شنوم ور بینم

گوشم کر باد الهی و چشمم کور