رشحه » شمارهٔ ۲۷ - نامشخص

باز دل برد از کفم زلف نگار تازه‌ای

بیقراری داد با این دل قرار تازه‌ای