رشحه » شمارهٔ ۱۰ - مطلع یک غزل

دل رفت و ز خون دیده ما را

پیداست به رخ از آن علامت