خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰

آمد به چمن مرغ صراحی به شغب

جان تازه کن از مرغ صراحی به طرب

چون بینی هر دو مرغ را گل در لب

بنشین لب جوی و لب دلجوی طلب