خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹

از عشق بهار و بلبل و جام طرب

گل جان چمن بود که آمد بر لب

لب کن چو لب چمن کنون لعل سلب

جان چمن و جان چمانه بطلب