خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱

از من شب هجر می‌بپرسید حباب

دریای غمم کدام آرام و چه خواب

در دل بود آرام و خیالی هر موج

در دیده خیال خواب شد نقش بر آب