ناصرخسرو » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳

ارکان گهر است و ما نگاریم همه

وز قرن به قرن یادگاریم همه

کیوان گُرد است و ما شکاریم همه

واندر کف آز دلفگاریم همه