میرداماد » دیوان اشراق » رباعیات » شمارهٔ ۲۰۰

ای در ولایت ترا کعبه صدف

معراج تو دوش فخر عالم ز شرف

از مولدتو قبله عالم کعبه است

وز مرقد تست قبله کعبه نجف